♡ Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn… …người xứng đáng thì đã k làm cho bạn phải khóc… – #Status

♡ Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn…

…người xứng đáng thì đã k làm cho bạn phải khóc…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*