1-NGÀY-MỚI – #Status

1-NGÀY-MỚI

Trưởng thành không có nghĩa phải che dấu cảm xúc của mình.

Trưởng thành là khi biết bộc lộ cảm xúc đúng nơi, đúng lúc và với đúng người; dù có thể, người-ở-đây nhiều khi lại là chính bản thân mình.

Hơn hết, Trưởng thành là đủ dũng khí để luôn bắt đầu 1-ngày-mới với đúng nghĩa đen cũng như nghĩa bóng của nó, cho dù đã trải qua điều gì ngày hôm qua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*