Mẹ àh – #Status

October 31, 2019 admin 0

… Mẹ àh…! • Lúc trước con muốn mình lớn nhanh • Để tự làm cái mình thích • Và để được tự quyết định […]

Ngốc à – #Status

October 31, 2019 admin 0

… Ngốc à… • Đừg đợi nữa… • Đã quá xa để níu 1 bàn tay … • Đã quá mờ nhạt để đợi chờ […]