Ai cũng có góc khuất của riêng mình – nơi mà không một ai có thể chạm đến được. – #Status

Ai cũng có góc khuất của riêng mình – nơi mà không một ai có thể chạm đến được. Đừng đánh giá 1 người nào đó chỉ qua cách họ thể hiện với thế giới bên ngoài. Những người luôn mang lại niềm vui và an ủi người khác lại nhất mới chính là những con người cô đơn nhất trong ngôi nhà tâm hồn của mình. Những người ít nói nhất lại là những người có nhiều suy nghĩ nhất. Những người luôn cố gắng tỏ ra bất cần mới chính là những người biết quan tâm…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*