Ai cũng có một nửa mà mình thuộc về, chỉ là cuộc đời đôi khi vô tình khiến chúng ta phải đi những vòng rất xa trước khi tìm thấy nhau. – #Status

Ai cũng có một nửa mà mình thuộc về, chỉ là cuộc đời đôi khi vô tình khiến chúng ta phải đi những vòng rất xa trước khi tìm thấy nhau. Nếu đã khó khăn để tìm thấy thì trước khi kết thúc hãy nhớ lý do mà ta đã bắt đầu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*