Anh à… • Đến lúc em phải quên anh rồi – #Status

Anh à…

• Đến lúc em phải quên anh rồi

Sẽ chẳng còn là cô bé vẫn hay ngóng chờ từng dòng tin nhắn anh…

• Cũng chẳng phải buồn mỗi khi nghĩ về anh..

~ Em sẽ mạnh mẽ hơn

• Không anh em vẫn ổn

Thật đấy…

• Chỉ là ổn theo một cách khác..

~ Hạnh phúc nhé người em yêu!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*