Anh có bao giờ cũng cảm thấy ngậm ngùi? – #Status

Điều làm em đau lòng nhất có lẽ là vì sau thời gian tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau thì bây giờ cho đến cuối đời chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.

Nhưng đó không phải là do ông trời ngăn cách mà là do một trong hai chúng ta đã không còn muốn nhìn thấy nhau trong cuộc đời này nữa.

Anh có bao giờ cũng cảm thấy ngậm ngùi?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*