Anh có biết rằng một trong hai chúng ta, chỉ cần một người quay đi là lạc mất nhau đến mãi mãi. – #Status

Anh có biết rằng một trong hai chúng ta, chỉ cần một người quay đi là lạc mất nhau đến mãi mãi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*