Ảnh em không xoá, chỉ là đã đặt mật khẩu cho chúng. – #Status

“Ảnh em không xoá, chỉ là đã đặt mật khẩu cho chúng. Đồ em không vứt, em chỉ là đã cất chúng vào một chiếc vali rất to. Còn anh em cũng không quên, em chỉ là đem anh sắp xếp lại một chút, đặt vào những bản tình ca ấy, mở lên trong những đêm tối không thể nào chợp mắt.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*