Anh làm đéo gì có tiền để lo cho cuộc chơi của em thâu đêm suốt sáng. Mà niếu có anh củng đéo lo đâu, vì má anh ở quê vẫn cực khô ngày đêm – #Status

Anh làm đéo gì có tiền để lo cho cuộc chơi của em thâu đêm suốt sáng. Mà niếu có anh củng đéo lo đâu, vì má anh ở quê vẫn cực khô ngày đêm

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*