Anh quên mất là mình không thể buồn mãi một nỗi buồn, đắm mình mãi trong hoài niệm. – #Status

Anh quên mất là mình không thể buồn mãi một nỗi buồn, đắm mình mãi trong hoài niệm.

Mọi thứ đã cũ, áng mây kia anh chẳng còn thấy trên bầu trời, bóng người xa khuất lấp đầy màn đêm.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*