Bài thơ viết tặng người năm ngoái – #Status

Bài thơ viết tặng người năm ngoái

Năm nay vẫn còn dở dang

Ba trăm sáu lăm ngày nhung nhớ

Có nỗi nhớ nào không mênh mang?

Bức thư viết gửi người năm ngoái

Năm nay vẫn còn ở đây

Ba trăm sáu lăm ngày lần lữa

Có hôm nào phân vân tuột bàn tay?

Bài hát hát cùng người năm ngoái

Năm nay vẫn còn dư âm

Ba trăm sáu lăm ngày xa vắng

Có khúc tình ca hóa lặng thầm

Giấc mơ mơ cùng người năm ngoái

Năm nay vẫn chỉ là mơ

Ba trăm sáu lăm ngày mê muội

Có người đi và có kẻ thẫn thờ

Những điều tồn tại từ năm ngoái

Năm nay vẫn nhắc nhớ nhiều

Ba trăm sáu lăm ngày vần chuyển

Có một người ở với cô liêu

Một vòng quay rồi trở lại

Quá nhiều điều đã khác xưa

Ta hóa tinh cầu cô độc

Vẫn hình như… mới vừa…

Bài thơ viết tặng người năm ngoái - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*