Bạn cần phớt lờ những gì người khác đang làm và đạt được. Cuộc sống của bạn là phá vỡ giới hạn của bạn và vượt qua chính mình để được sống một cuộc s – #Status

“Bạn cần phớt lờ những gì người khác đang làm và đạt được. Cuộc sống của bạn là phá vỡ giới hạn của bạn và vượt qua chính mình để được sống một cuộc sống tốt nhất.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*