Bạn đã bao giờ gặp được một người như thế chưa??? Người mà dẫu bạn biết là sai người, sai thời điểm nhưng vẫn cố chấp để yêu người đó! Thanh xuân chín – #Status

Bạn đã bao giờ gặp được một người như thế chưa???

Người mà dẫu bạn biết là sai người, sai thời điểm nhưng vẫn cố chấp để yêu người đó!

Thanh xuân chính là không sợ lạc đường, không sợ đi sai, chỉ sợ không dám.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*