Bạn đã gặp được người đó chưa? Người sẵn sàng tha thứ hết những sai lầm bạn từng trải, những điều xấu xí tệ hại nhất của bản thân, người đó cũng chẳng – #Status

Bạn đã gặp được người đó chưa? Người sẵn sàng tha thứ hết những sai lầm bạn từng trải, những điều xấu xí tệ hại nhất của bản thân, người đó cũng chẳng màng?❤️

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*