Bạn hiểu ý nghĩa của việc một người không lí do ngước nhìn trời xanh lâu thật lâu, rồi lại thở dài, rồi lại cuối đầu hạ mắt sao? – #Status

Bạn hiểu ý nghĩa của việc một người không lí do ngước nhìn trời xanh lâu thật lâu, rồi lại thở dài, rồi lại cuối đầu hạ mắt sao?

Là mệt mỏi, là cô quạnh, là bất lực, là đau thương… Là rất nhiều thứ cảm xúc đang xen, nhưng chắc chắn không bao gồm hạnh phúc.

.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*