Bạn không nhận ra mình có ác tâm là do bạn không chịu quan sát kĩ nội tâm của mình mà thôi. – #Status

Hiện nay bạn sống đầy đủ, có cơm ăn áo mặc, thân thể mạnh khỏe không bệnh tật, để tồn tại được bạn chỉ cần những thứ đó thôi là đủ. Thế nhưng bạn lại muốn muốn nhiều hơn cái mình cần, đó gọi là Tham.

Bạn thấy người khác làm điều ác mà sống sung sướng giàu có, nổi giận với họ, đó gọi là Sân.

Bạn nghĩ rằng chỉ cần sống tốt là sẽ được giàu có sung sướng mà không hiểu rằng phải đủ nhân quả việc đó mới xảy ra. Không hiểu về nhân quả, không hiểu về sự thật, đó gọi là Si.

Bạn nghĩ mình sống lương thiện, còn người khác sống ác, bạn so sánh mình hơn họ, còn họ kém bạn , đó là tâm Mạn (kiêu ngạo).

Bạn so sánh cuộc sống của mình với người khác, lại sinh ra ghen tị, đó gọi là Nghi (đố kị).

Ngũ Độc của nhà Phật có “Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi” thì trong bạn có đủ, hỏi cuộc sống có thể an nhàn hạnh phúc được hay không?

Bạn không nhận ra mình có ác tâm là do bạn không chịu quan sát kĩ nội tâm của mình mà thôi.

“Vậy bạn nên làm thế nào?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*