Bạn mỏi mệt chứ? Có. Mà thôi, do bạn chọn cả… – #Status

Có đôi khi bạn chọn xin lỗi người ta trước, chẳng phải vì bạn sai, chỉ bởi vì bạn nghĩ đối phương quan trọng hơn cái tôi của mình, bạn nghĩ chỉ cần mình nhượng bộ một chút, chỉ cần bạn làm thế thì mọi sự mâu thuẫn sẽ vơi đi… Nhưng mà… đối với họ: đó là việc hiển nhiên bạn phải thực hiện, bạn luôn là người chịu thiệt trước, họ thích ương bướng như thế đến cùng rồi bạn cũng phải ” thua”… Thế liệu việc bạn làm có đúng và có đáng chăng? Thật ngốc vì bạn vẫn nghĩ: thôi mặc kệ, bạn bè mà…

Bạn mỏi mệt chứ? Có. Mà thôi, do bạn chọn cả…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*