Bạn phải nhớ rõ kịch bản của đời mình. Bạn không phải là tập tiếp theo của bố mẹ. Không phải phần một của con cái. Càng không phải ngoại truyện của bạ – #Status

Bạn phải nhớ rõ kịch bản của đời mình. Bạn không phải là tập tiếp theo của bố mẹ. Không phải phần một của con cái. Càng không phải ngoại truyện của bạn bè…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*