Bàn tay ấy đã cố hết sức để níu kéo người ở lại rồi, tưởng chừng đâu hai ta sẽ lại được yên vui hạnh phúc như lúc bắt đầu ! – #Status

Bàn tay ấy đã cố hết sức để níu kéo người ở lại rồi, tưởng chừng đâu hai ta sẽ lại được yên vui hạnh phúc như lúc bắt đầu !

Nhưng nào ngờ đâu , người lại bỏ mặc quay lưng mà đi “để lại nơi đây cùng đống hỗn độn toàn vết xước đầy những niềm đau…!

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*