Bầu trời ngày hôm nay rất xanh. Bầu trời ngày mai có thể cũng sẽ xanh như thế, nhưng đứng dưới bầu trời đó không còn là chúng ta của ngày hôm nay. – #Status

Bầu trời ngày hôm nay rất xanh. Bầu trời ngày mai có thể cũng sẽ xanh như thế, nhưng đứng dưới bầu trời đó không còn là chúng ta của ngày hôm nay.

Bầu trời ngày hôm nay rất xanh. Bầu trời ngày mai có thể cũng sẽ xanh như thế, nhưng đứng dưới bầu trời đó không còn là chúng ta của ngày hôm nay. - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*