Bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ đụng chuyện là dễ khóc lắm. – #Status

Tự dưng không làm gì, nghĩ vẩn vơ cũng khóc. Nghe bài nhạc buồn, cũng khóc. Xem bộ phim buồn, cũng khóc. Bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ đụng chuyện là dễ khóc lắm.

Khi nào ấm ức là im lặng luôn. Không phải là không muốn nói. Biết trước là sẽ vừa nói vừa khóc, mà mình thì không muốn khóc trước mặt người khác.

Nhiều lúc kiểu không muốn khóc đâu, mà nước mắt cứ rơi. Nhục nhất là lúc muốn tỏ ra mạnh mẽ xong cuối cùng khóc như mưa. Thậm chí có những chuyện chỉ cần 3s cũng khóc rồi. Thấy khóc nhiều không tốt tí nào nhưng biết sao được.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*