Bi kịch của hầu hết chúng ta đều bắt nguồn từ việc không bao giờ chịu yên phận đóng vai chính lành lặn trong bộ phim đời mình, – #Status

Bi kịch của hầu hết chúng ta đều bắt nguồn từ việc không bao giờ chịu yên phận đóng vai chính lành lặn trong bộ phim đời mình, mà cứ thích chen vào làm vai phụ bị ngược đãi – thậm chí vai quần chúng không có thoại – cho bộ phim cuộc đời người khác. Rồi hỏi sao khổ

Bi kịch của hầu hết chúng ta đều bắt nguồn từ việc không bao giờ chịu yên phận đóng vai chính lành lặn trong bộ phim đời mình, - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*