Bỏ lỡ chuyến xe này thì có thể đợi chuyến xe khác. – #Status

Bỏ lỡ chuyến xe này thì có thể đợi chuyến xe khác.

Nhưng nếu bỏ lỡ sự chân thành của một người thì có khi cả đời này bạn không bao giờ gặp lại được.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*