Bởi vậy, nếu trong lòng bạn thực sự có ai đó, thực sự quan tâm ai đó, thì nhất định sẽ thấu hiểu. – #Status

“Cá nói: Cậu không thấy được nước mắt của tớ, bởi vì tớ ở trong nước.

Nước lại nói: Tớ có thể cảm nhận được cậu đang rơi lệ, bởi vì, cậu ở trong lòng của tớ.”

Bởi vậy, nếu trong lòng bạn thực sự có ai đó, thực sự quan tâm ai đó, thì nhất định sẽ thấu hiểu. Và ngược lại, nếu trong lòng ai đó có bạn, thật sự quan tâm bạn, thì họ sẽ hiểu cảm xúc của bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*