Bởi vì bỏ qua quá nhiều lần, nên người khác cũng không còn để tâm. – #Status

Bởi vì bỏ qua quá nhiều lần, nên người khác cũng không còn để tâm. Bạn vui hay buồn, thất vọng hay vô vọng người ta cứ nghĩ bạn rồi sẽ quên nó đi. Nhưng có những điều, chỉ người nghe ghi nhớ, còn người nói thì đã lãng quên từ lâu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*