Bởi vì buồn, thương – mà buồn quá! – #Status

“Có những người ấy mà, không gặp thì không sao. Nhưng khi gặp thì càng buồn hơn, không phải là không thương…Thương đầy cả cõi lòng, thương đến phát đau, đến độ chẳng còn muốn thương nữa.

Bởi vì buồn, thương – mà buồn quá!”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*