Buồn thì cứ nói là buồn đi, mệt mỏi thì cứ bảo là mệt mỏi ?! – #Status

Buồn thì cứ nói là buồn đi, mệt mỏi thì cứ bảo là mệt mỏi ?!

Cứ giữ hết tất cả ở trong lòng như thế, hỏi thật, em có thấy mệt không ?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*