Cả đời chỉ ghét nhất 3 điều ở người mình yêu – #Status

Cả đời chỉ ghét nhất 3 điều ở người mình yêu

🙁 vô tâm, nói dối và phản bội. Thật lòng chỉ mong đã thương nhau thì hãy trọn vẹn:) đừng vô tâm cũng đừng lừa dối, đời này ngắn thế, bỏ lỡ rồi quay lại có tìm được nhau đâu .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*