Cách thể hiện tình yêu đến người mình yêu chính là có gắng khiến cho nhau trở nên đặc biệt, chứ không phải đồng hóa nhau trở thành một ai đó. – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*