Cám ơn, người cũ. Bởi nếu như không đến, thanh xuân của tôi đã không có đoạn kí ức đó. – #Status

Cám ơn, người cũ. Bởi nếu như không đến, thanh xuân của tôi đã không có đoạn kí ức đó. Dù chỉ là đoạn kí ức buồn bã, nhàu nát, nhạt màu. Cảm ơn đã dành cho tôi những niềm đau, bởi lẽ không có những thứ đó, tôi làm sao trưởng thành được. Nên sau cùng vẫn là phải cảm ơn…

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*