Cảm ơn người đã đi qua cuộc đời ta. – #Status

Cảm ơn người đã đi qua cuộc đời ta. Cảm ơn những niềm đau,những hạnh phúc. Những tổn thương mà người để lại. Và cầu mong người cũng hạnh phúc, cũng bình an như chính tôi vậy.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*