Cảm thấy một mình giữa bầu trời xanh. – #Status

Cảm thấy một mình giữa bầu trời xanh. Ai nhìn vào cũng thấy cô đơn. Nhưng em cảm thấy thế này là đủ. Không buồn phiền lo lắng vì ai. Không khóc lóc hay đau đớn. Tuy sẽ có chút buồn lòng nhưng nếu thời gian cứ mãi như vậy cũng đủ rồi.

Tuy rất nhớ cái lạnh ở đâu đó, dẫu thế thì vẫn phải cất bước đi tiếp thôi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*