Cẩn thận với những ai bạn đang sắp sửa mở lòng. Bởi vì chỉ có một vài người là họ quan tâm thôi, số còn lại họ đơn thuần chỉ là hiếu kỳ! – #Status

Cẩn thận với những ai bạn đang sắp sửa mở lòng. Bởi vì chỉ có một vài người là họ quan tâm thôi, số còn lại họ đơn thuần chỉ là hiếu kỳ!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*