Càng trưởng thành càng già dặn đường đời tôi mới thấy. Thứ đáng sợ không phải là cô đơn hay không có người yêu nữa. Thứ đáng sợ ở thế giới này là khôn – #Status

Càng trưởng thành càng già dặn đường đời tôi mới thấy. Thứ đáng sợ không phải là cô đơn hay không có người yêu nữa. Thứ đáng sợ ở thế giới này là không có tiền và không có địa vị

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*