Càng xa lánh càng càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm… – #Status

Càng xa lánh càng càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm…

Đành phải buông hết tất cả thôi…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*