Cậu có biết điều tớ nuối tiếc nhất là gì không? – #Status

Cậu có biết điều tớ nuối tiếc nhất là gì không?

Chúng ta còn quá nhiều lời hứa, quá nhiều dự định vẫn thành hiện thực.

Chúng ta đến bên cạnh nhau quá nhanh vội, thế nên tình yêu của chúng ta cũng chưa đủ lớn để giữ nhau lại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*