Cậu có thường ở một mình như thế không? – #Status

Cậu có thường ở một mình như thế không?

– Luôn là thế.

– Cậu thích cô đơn à?

– Không, chẳng ai thích cô đơn cả. Tớ chỉ là không cố kết bạn, vậy thôi.

Cậu có thường ở một mình như thế không? - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*