Cậu hãy cứ giữ lấy. Tớ sẽ tìm về vào một lúc thích hợp… – #Status

Món đồ ấy…cậu hãy cứ giữ lấy. Không phải vì tớ quên đòi lại, tớ cũng sẽ không cho không cậu đâu. Chỉ bởi vì nó là thứ duy nhất có thể giữ chúng ta lại, cũng sẽ là lí do chính đáng nhất mà sau này tớ có thể tìm về cậu, biết đâu khi gặp lại mà khó mở lời quá thì nó sẽ trở thành chủ đề chung để tránh sự im lặng quá đáng sợ giữa hai người…

Cậu hãy cứ giữ lấy. Tớ sẽ tìm về vào một lúc thích hợp…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*