Chẳng phải ai cũng muốn mình có được những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất sao .? – #Status

Chẳng phải ai cũng muốn mình có được những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất sao .?

Chúng ta cũng đã từng có những ngày tháng như thế, nhưng cả hai đã chẳng cố gắng níu giữ trọn vẹn

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*