Chi bằng hãy buông bỏ, tùy duyên! – #Status

Có những người không đợi được, chỉ có thể bỏ đi.

Có những thứ không thể nào có được, chỉ có thể từ bỏ.

Có những chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng.

Có những muộn phiền, bất lực chỉ có thể tự mình tiêu tan.

Có những nổi đau, không thể nào giải tỏa, nói ra chi bằng giữ lại trong lòng…

Trên đời thực ra có rất nhiều việc không cần để tâm, có để tâm cũng chẳng thể làm gì được.

Chi bằng hãy buông bỏ, tùy duyên!

Chi bằng hãy buông bỏ, tùy duyên! - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*