Chỉ khi em tìm thấy mình, yêu thương mới có thể tìm thấy em. – #Status

Chỉ khi em tìm thấy mình, yêu thương mới có thể tìm thấy em.

Đừng gồng mình lên để trở thành một ai đó. Đừng khoác lên mình chiếc mặt nạ giữa vũ hội hoá trang mà con người tạo ra trong cuộc đời.

Rồi cuộc đời sẽ đền đáp cho em, bằng một cách nào đó, bằng chính những chân thành mà em đã cho đi.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*