Chỉ là em đã từng. Còn giờ anh có thể thích em hay không? Cũng đâu còn quan trọng :)) rất tiếc là khi mà tình cảm ấy sắp lụi anh vẫn không thèm nắm bắ – #Status

Chỉ là em đã từng. Còn giờ anh có thể thích em hay không? Cũng đâu còn quan trọng

:)) rất tiếc là khi mà tình cảm ấy sắp lụi anh vẫn không thèm nắm bắt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*