CHIẾC Ô CHIA MƯA | – #Status

CHIẾC Ô CHIA MƯA || ☔️☔️

“… Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy tuyệt vọng, những cơn buồn bã lúc nào cũng sản sinh bất kể thời gian và không gian. Sau cùng, chỉ còn lại tôi bơi trong đại dương bao la của nỗi buồn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*