Chưa từng được ở ký túc, chưa từng được ở trọ cùng bạn bè, chưa từng có được khoảng thời gian được gọi là sinh viên. – #Status

Chưa từng được ở ký túc, chưa từng được ở trọ cùng bạn bè, chưa từng có được khoảng thời gian được gọi là sinh viên. Chính là khoảng ký ức năm ấy chẳng có gì để đọng lại, bây giờ muốn quay lại cũng chẳng được nữa rồi, nếu sau này có con gái sẽ cho nó trải nghiệm hết những gì mẹ nó chưa làm đc

Chưa từng được ở ký túc, chưa từng được ở trọ cùng bạn bè, chưa từng có được khoảng thời gian được gọi là sinh viên. - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*