Chúng ta – của sau này, nhất định phải có nhau. – #Status

Chúng ta – của sau này, nhất định phải có nhau.

Dù là giông bão hay bình yên, mong rằng sẽ luôn giữ tay nhau không rời.

Tìm được nhau giữ ti tỉ người đã khổ sở lắm rồi, đừng vì chút khó mà buông vội tay nhau.

Khóc mà có người vỗ về vẫn tốt hơn là tự ôm lấy chính mình mà khóc.

Khó khăn có người bên cạnh vẫn tốt hơn là tự mình vượt qua.

Vì mình, vì người kia, vì tình yêu này, mà cố giữ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*