Chúng ta đã từng yêu nhau, nghĩ đến mà lòng chua xót không thôi. – #Status

Trên thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải không gặp được người mình yêu, mà là gặp rồi nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau.

Trên thế giới này, chuyện đau lòng nhất không phải người bạn yêu không yêu bạn, mà là sau khi yêu bạn, người đó lại chẳng thể yêu bạn đến cuối cùng.

Chúng ta đã từng yêu nhau, nghĩ đến mà lòng chua xót không thôi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*