Chúng ta đến với nhau làm gì có ai trọn vẹn, anh từng tổn thương, em đi qua bao nhiêu đổ vỡ – #Status

Chúng ta đến với nhau làm gì có ai trọn vẹn, anh từng tổn thương, em đi qua bao nhiêu đổ vỡ. Đến với nhau trong lòng mang bao nhiêu đau thương, cạn niềm tin với thứ gọi là tình yêu trên đời.

Mình đặt nhau ở vị trí trung tâm, nhưng không phải ở vị trí quan trọng nhất. Vì càng trưởng thành, chúng ta đều biết, tình yêu đâu phải thứ quan trọng nhất trên đời. Có thì vui, không có thì buồn, chứ chẳng thể chết.

Tình cảm trưởng thành, không cần phải nỗ lực khiến bản thân trở nên đặc biệt trong mắt họ. Mà là chỉ cần trong lòng họ có bạn hiện diện, bạn tự nhiên sẽ thấy điều đặc biệt.

Tình cảm, không phải cứ công khai cho thiên hạ thấy mới là yêu. Không phải cứ hứa hẹn trọn đời thì sẽ bên nhau mãi mãi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*