Chúng ta đều biết rằng chẳng có gì bền vững, tình của những ngày sẽ qua. – #Status

Chúng ta đều biết rằng chẳng có gì bền vững, tình của những ngày sẽ qua. Nhưng em đâu ngờ trận mưa nhỏ lệ tiếc thương này đã làm ngập hồn anh, dù anh hiểu rằng mình chẳng thể làm gì hơn là lau khô nước mắt và đổi điệu bài ca

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*