Chúng ta đều là những người trưởng thành, đều không phải là tình đầu – #Status

Em không phải là cô gái mới lớn, yêu hết mình và không toan tính ngày mai, em cũng chẳng phải người mơ mộng một màu hồng cho một mối tình ở xã hội hiện tại.

Với những người thực tế như em, sẽ ở bên khi còn được trân trọng, sẽ rời đi nếu không được tôn trọng.

Chúng ta đều là những người trưởng thành, đều không phải là tình đầu, cũng chẳng dám thề hẹn tình cuối, nhưng chỉ mong quãng đường có nhau, đừng làm nhau đau, là đủ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*